Abu Dhabi Municipality Playground 15

Abu Dhabi Al Shamkha St.