Al Barsha Ladies Salon

Dubai Al Barsha Al Khazna Centre, Kuwait Road, Al Karama