Sharjah Archaeology Authority

Sharjah Helwan Sheikh Rashid Bin Saqr Al Qasimi St (S 115)