Doner Gyros

Abu Dhabi AlZafranh Sheikh Rashid Bin Saeed St