Dubai Surfski Kayaking Club

Dubai Umm Suqeim Sheikh Zayed Rd