Khadri Masjid 2 Bus station

Dubai Bur Dubai Al Satwa Street