Samurai Japanese Restaurant

Abu Dhabi Al Raha beach Al Raha Mall