shams refreshment

Abu Dhabi Al Markaziah makhalah st