Khursan Al Afghani Restaurant

Sharjah Other Al Sharq St